Oninbaar bedrag Hellendoorn veel lager dan gepubliceerd, Tubantiapublicatie kan leiden tot misverstanden

Datum: 12-03-2018

14.57 uur - In de Tubantia editie van 12 maart wordt een overzicht van oninbare bedragen gepubliceerd waaruit zou blijken dat de gemeente Hellendoorn voor een bedrag van 1.3 miljoen aan oninbare vorderingen open heeft staan die verband houden met ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen. Deze informatie is feitelijk onjuist en behoeft daarom enige toelichting.

 
 
Het genoemde bedrag van 1.3 miljoen euro is het totaal van de openstaande bijstandsvorderingen van de gemeente Hellendoorn per september 2017. Binnen dit bedrag heeft zowel de gemeente Hellendoorn als ook het CBS 0,4 miljoen aangemerkt als ten onrechte uitbetaalde bijstand, waarvan 0,2 miljoen door de gemeente is aangemerkt als dubieus. Dat betekent overigens niet dat dit bedrag oninbaar is. Per kwartaal wordt de stand van zaken met betrekking tot de dubieusheid van vorderingen geactualiseerd. Het resterende bedrag van 0,9 miljoen aan vorderingen heeft onder andere betrekking op verstrekte geldleningen op grond van de Participatiewet/Bbz.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: