Verkenner in Hellendoorn rondt opdracht af

Datum: 16-04-2018

11.20 uur - De afgelopen drie weken is geprobeerd binnen de gemeente Hellendoorn een zo breed mogelijke coalitie samen te stellen op basis van een zo breed mogelijk raads- en coalitieakkoord. Ook was er de intentie dit te doen met een maximaal draagvlag van de partijen en het maatschappelijke veld. Verder zou het gebeuren in een zo transparant mogelijk proces. Met deze opdracht is de verkenner Richard Benneker aan het werk gegaan.

 
Na enkele gezamenlijke gesprekken bleek dat er niet het onderlinge vertrouwen was om transparante gesprekken te voeren. De verkenner zag zich genoodzaakt tot het voeren van en individuele gesprekken met elke partij. Uit deze gesprekken is gebleken dat er voor het vormen van een brede coalitie bij een aantal partijen geen draagvlak is.
 
Verschillen van inzicht hoe de partijen politiek willen bedrijven en onderlinge uitsluiting van elkaar op basis van deze inzichten is één van de redenen. Daarnaast heeft de historie die partijen met elkaar hebben tot gevolg dat een brede coalitievorming niet mogelijk is.
De conclusie die de verkenner uit de gesprekken heeft getrokken is dat er één mogelijkheid is om in Hellendoorn een coalitie te vormen.
 
Hiervoor gaan het CDA, Groen Links, de ChristenUnie en D’66 met elkaar in gesprek. Lokaal Hellendoorn, de PVDA en de VVD worden niet betrokken bij deze besprekingen. Hierdoor wordt mogelijk een coalitie gevormd met een minimale meerderheid van één zetel.
 
De verkenner heeft geconcludeerd dat daarmee zijn werk afgerond is en heeft zijn opdracht om een zo breed mogelijke coalitie te vormen teruggegeven. De politieke partijen zijn zelf weer aan zet om te komen tot een raads- en coalitieprogramma met het daarbij behorende college.
 
Richard Benneker
 
Verklaring verkenner vergadering 13 april
 
Beste mensen,
Drie weken geleden heb ik, gevraagd door Lokaal Lellendoorn, de opdracht aanvaard om onderzoek te doen naar het opstellen van een breed inhoudelijk raadsakkoord waarin zoveel mogelijk partijen zich in zouden herkennen. De opdracht was om eerst inhoudelijk met elkaar een slag te maken en het coalitieakkoord zou uit het raadsakkoord voortkomen. Ik heb gevraagd of iedereen zich in deze opzet kon vinden. Nagenoeg alle partijen stonden achter deze aanpak. De coalitievorming zou het inhoudelijke proces volgen. Het is een andere aanpak van komen tot een nieuw college dan voorheen en heeft de bedoeling breed draagvlak te creëren voor de plannen voor de komende vier jaar voor onze gemeente.
 
In de afgelopen twee weken is mij echter helder geworden dat deze werkwijze niet de manier is waarop het in werkelijkheid gebeurt. Op allerlei manieren is er voor en achter de schermen en heel even in de pers, al gesprek en discussie ontstaan over de te vormen coalitie. Dit heeft er toe geleid dat ik de afgelopen week met elke fractie individueel een gesprek heb gevoerd.
Uit deze gesprekken is mij duidelijk geworden dat de inhoud, op slechts enkele punten tot discussie- of breekpunten hoeft te leiden. Echter het is mij ook duidelijk geworden dat de coalitie vorming, en wie er wel of niet in het college komt, bij diverse partijen van een veel groter belang is dan het komen tot een zo breed mogelijke coalitie en een zo breed mogelijk coalitieakkoord.
 
Mij is ook helder geworden dat onderlinge verschillen van inzicht in en visie op hoe je politiek wilt bedrijven, onderlinge incidenten en niet uitgesproken conflicten, al dan niet goed verlopen samenwerkingen in het verleden maken dat een aantal partijen niet in een coalitie wil met anderen.
 
Ook is gebleken dat elke partij de verkiezingsuitslag totaal anders interpreteert en uitlegt. Het feit of een partij de grootste is geworden, of het feit dat een partij heeft verloren of gewonnen is voor een aantal partijen wel en voor anderen niet van belang in de afweging bij de coalitie- en collegevorming. Ook blijken toezeggingen en beloftes van voor de verkiezingen anders te worden geïnterpreteerd na de verkiezingen.
 
Terug naar mijn opdracht. Die was; Doe onderzoek of het mogelijk is om een zo breed mogelijk raads- en coalitieakkoord en een zo breed mogelijke coalitie samen te stellen. Op basis van mijn gesprekken trek ik de conclusie dat die opdracht niet gaat slagen. Uit de gesprekken is mij helder geworden dat er alleen een coalitie te vormen is met een meerderheid van maximaal dertien zetels waarvan Lokaal Hellendoorn en de VVD, naar het zich laat aanzien, geen deel van uitmaken. De opzet waarmee we zijn gestart is niet mogelijk gebleken en mijn opdracht als verkenner is daarmee afgerond. Ik lever dan ook mijn opdracht in.
 
Persoonlijk spijt het me dat ik niet in mij opdracht ben geslaagd. Ik wel het advies meegeven om met elkaar in gesprek te gaan en te gaan werken aan de onderlinge relatie om daarmee het vertrouwen in elkaar terug te winnen. Dit in het belang van de bestuurbaarheid en de inwoners van onze gemeente.
 
Rest mij iedereen oprecht te bedanken voor het vertrouwen dat men in mij gesteld heeft. Ik heb het werk met veel enthousiasme en plezier gedaan en wens iedereen veel succes in het verdere proces om te komen tot een nieuw college.
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Han schreef op 16-04-2018

Mij is ook helder geworden dat onderlinge verschillen van inzicht in en visie op hoe je politiek wilt bedrijven, onderlinge incidenten en niet uitgesproken conflicten, al dan niet goed verlopen samenwerkingen in het verleden maken dat een aantal partijen niet in een coalitie wil met anderen. Dus????

Han schreef op 16-04-2018

Uit de gesprekken is mij helder geworden dat er alleen een coalitie te vormen is met een meerderheid van maximaal dertien zetels waarvan Lokaal Hellendoorn en de VVD, naar het zich laat aanzien, geen deel van uitmaken. Dus????

D.J. schreef op 16-04-2018

Dus voel ik mij genaaid Han.

Han schreef op 16-04-2018

Persoonlijke belangen gaan voor gemeente belangen. D.J..

Dirk Jan schreef op 16-04-2018

Hier kan je dus uithalen dat de CDA een vuil spel speelt! In de krant stond dat Groen Links niet met de VVD samen wil werken. Zo zie maar weer wie vernieuwend wil zijn .... Lokaal wilde blijkbaar een nieuwe open en transparante vorm lanceren in samenspraak met de burgers. Helaas willen CDA, GL, D’66 en CU liever achterkamertjes en vieze spelletjes spelen.

William S. Burroughs schreef op 16-04-2018

Aan Dirk Jan. Zo heel ver zat ik er nu ook weer niet naast. Prettige dag.

Dirk Jan schreef op 16-04-2018

WSB Je zat er naast omdat er alleen over de inhoud zou worden gesproken zoals je in eerdere berichten kon lezen. Helaas hadden de anderen de zaak blijkbaar al rond achter de schermen.

Geronimo schreef op 16-04-2018

@Dirk Jan, je kunt nu wel krokodillentranen huilen, maar je weet dat de christelijke partijen het meestal achter de ellebogen hebben. Dat D'66 zeer gemakkelijk draait, dat kon je bij de landelijke coalitie al weten. Alleen GL wijkt af van hun landelijke partijbesluit; zij willen nl koste wat kost wel meeregeren. De VVD moet overigens niet huilen in de Tubantia, als je nr. 2, 4 en 5 niet in de raad willen (is ook kiezersbedrog) .Maar de toekomst ziet er beter uit, de bevolking vergrijst, dus de klakkeloos stemmende CDA-stemmer sterft binnen redelijke termijn uit.

Lokaal Hart schreef op 16-04-2018

Wat ik jammer vind is dat men bij Lokaal Hellendoorn blijkbaar niet in staat is in de spiegel te kijken. Als ze behalve de VVD nog een andere partij bereid hadden gevonden om met hum samen te werken hadden ze gewoon een college kunnen voeren. Roepen om een brede coalitie, terwijl je al meer dan 10 jaar alleen maar bezig bent met anderen van je te vervreemden heeft natuurlijk geen enkele kans van slagen, is ongeloofwaardig en lijkt op krokodillentranen. Werk aan de winkel dus om niet alleen tijdens en na de verkiezingen iets te roepen maar het in de komende jaren te laten zien.

Lokaal Hart schreef op 16-04-2018

@Han, ik denk dat het juist niet in het belang van de gemeente is als er nu een college zou komen van partijen die elkaar niet vertrouwen. Daden zeggen meer dan woorden en we zitten toch niet weer te wachten op een nieuw vechtcollege zoals dan van burgerbelang en CDA.

Jos schreef op 16-04-2018

kan het niet zijn dat lokaal een spelletje speelde? Ik ben de baas spel !!

Geronimo schreef op 16-04-2018

@Lokaal Hart, denk dat het laatste college ook geen vriendengroepje was, dat zag je wel in het tweede debat bij HOI. Ze hadden alleen zichzelf schaakmat gezet, door het "regeerakkoord" compleet dicht te timmeren.

Dirk Jan schreef op 16-04-2018

WSB ik ben het met je eens wat betreft de vergrijzing en daarmee het uitstervende CDA ras van vroeger uit. De kerken lopen ook leeg dus deze trent zal zich ook hier laten gelden.

HvrH schreef op 16-04-2018

Als vijf partijen aangeven dat zij geen vertrouwen hebben in besturen met LH, zou dat dan alleen maar te maken hebben met persoonlijke belangen en welke dan ? Of zouden daar ook meer inhoudelijke redenen voor kunnen zijn en slechte ervaringen?

Han schreef op 16-04-2018

Misschien moet LH maar eens achter hun oren gaan krabben, betreft de kemphaantjes die daar rond scharrelen. Daarbij wel zeggende dat het CDA ook niet geheel vrijuit gaat.

Hen schreef op 16-04-2018

Dit was te voorzien als je met een lichtgewicht. Als de heer benneker aankomt. Enorme fout van lokaal hellendoorn. Ook de keuze van lijsttrekker was natuurlijk zeer onverstandig. De debatten hebben dat laten zien.

Han schreef op 16-04-2018

Nu, zoals het lijkt is de schuldige wel aangewezen. Dit is LH namelijk zelf. Zoals ik al eerder heb geopperd, zal er intern bij LH met modder worden gegooid, waarop een breuk niet uit zal blijven. Misschien denk ik nu wel heel zwart/wit, zoals de meesten onder ons zeggen over mij.

jan schreef op 16-04-2018

Bij de LH oude gezichten,oud zeer.

Ralf schreef op 16-04-2018

Volgens mij gaat het over de gang van zaken zoals het proces zou worden ingezet wat vervolgens in het honderd wordt gegooid door achterkamertjes politiek! @Hen, kan Benneker niet bepaald een lichtgewicht noemen en de lijsttrekker een verkeerde keus met 2500 voorkeurs stemmen? De meesten komen niet tot de helft en in de krant kwam een artikel voorbij met de titel stemmen kanon.... De man had 1700 stemmen... Mevr ten Have is al jaren een stemmen kanon!

Jos schreef op 16-04-2018

tja Lokaal wist dat ze niet echt alles konden eisen maar deden het wel. Hoogmoed komt voor de val.

Dirk Jan schreef op 16-04-2018

Naar verluid is het niet eens zover gekomen. Lees tekst van Benneker maar eens goed. Dus beetje rare uitspraak Jos

Jos schreef op 17-04-2018

Nou vraag een raadslid maar van Lokaal, dan weet je dat dit wel zo is.

Geronimo schreef op 17-04-2018

Laten we het er maar op houden, dat Hellendoorn krijgt wat het verdiend, een stelletje machtswellustelingen, of het nou rechts of linksom gaat, een pot nat.

Dirk Jan schreef op 17-04-2018

Ik weet het zeker Jos, heel erg zeker! Maar ik hou er over op.

Jos schreef op 17-04-2018

ik weet het ook zeker aangezien ik een (toekomstig) raadslid hierover zaterdag heb gesproken.

Geronimo schreef op 17-04-2018

@Jos, proficiat jij bent de eerste NLder die een "politicus" op zijn blauwe ogen geloofd.

Jos schreef op 17-04-2018

Dank. als dit raadslid zelf aangeeft dat er inhoudelijke gesprekken zijn geweest dan geloof ik hem.

Lokaal Hart schreef op 17-04-2018

@Veronica, volgens mij is het niet goed als je een vriendenclub bent. Is ook niet goed. Je mag en moet een stevig zakelijk verschil van mening kunnen hebben en dan samen een kop koffie kunnen gaan drinken. Dat is heel iets anders dan elkaar 4 jaar lang wantrouwen en elkaar de tent uitvechten. En het vorige programma was niet dichtgetimmerd. De lokale partijen vonden het toen te algemeen. Advies aan Lokaal Hellendoorn: kijk in de spiegel en werk in de raad aan vertrouwen en verbinding. En kijk naar het echte lokale belang en loop niet steeds achter een paar tegenstanders aan. Dan komt er niets meer van de grond in onze gemeente.

Ralf schreef op 17-04-2018

@veronica ik heb nog nooit zo’n onzin gehoord! @Jos zou er geen geld op inzetten :-)

Ralf schreef op 17-04-2018

Herstel @veronica moet zijn @lokaal hart

Geronimo schreef op 18-04-2018

@Jos, je draait al behoorlijk in jouw 2 laatste reacties. Wat is het nou, weet je het zeker of geloof je het? Meen dat jij nooit zo gelovig was (nadruk op "meen").

Uw reactie

Naam:
Bericht: