6 voor, 1 tegen: ChristenUnie voor appartementen Koestraat

Datum: 13-05-2022

10.40 uur - Dinsdag 10 mei stond op de agenda van de gemeenteraad Hellendoorn het principeverzoek over Koestraat 3 in Hellendoorn. Als je het collegevoorstel erbij leest wordt aan de raad alleen gevraagd in te stemmen met het veranderen van een bestemming horeca naar een bestemming wonen. 
Simpel? Toch niet.

 
De initiatiefnemer heeft namelijk al een plan klaarliggen voor appartementen waar veel behoefte aan is. Als je gaat bouwen moet je natuurlijk altijd goed nadenken hoe de woningen eruit komen te zien en zeker in het mooiste straatje van Hellendoorn is dat belangrijk. Gelukkig lijkt dat dik in orde bij het plan dat er nu ligt. De hoogte van De Kroon was 9,2 meter en in het plan Helders bloei wordt dat 10 meter. Ook het bouwvolume neemt niet veel toe. 
Als er verandering is, is een natuurlijke reactie om in de weerstand te schieten. Je weet immers wat je hebt, maar niet wat je krijgt. De klankbordgroep is bang dat het plan esthetisch niet oké is, de Harmonie is bang dat de nieuwe bewoners hun mooie muziek niet zullen waarderen. 
Wat de mooiheid van het plan betreft: over schoonheid valt altijd te twisten, maar wie de sfeerimpressie gezien heeft weet dat dit plan heel goed past in het mooiste straatje van Hellendoorn. Wat de muziek betreft: nieuwe bewoners weten waar ze gaan wonen en ze zullen toch net als iedereen genieten van de muziek van de Hellendoornse Harmonie.
 
In de vergadering was duidelijk dat ChristenUnie samen met andere partijen een positief advies aan het college kan geven. Dat is namelijk de status van deze bespreking: een advies geven aan het college dat dan vervolgens het principeverzoek toestaat of afwijst. Bij een positief bericht kan de initiatiefnemer het plan naar buiten brengen en om een bestemmingsplanwijziging vragen.
 
Wat Lokaal Hellendoorn wilde leek niet helemaal duidelijk:  in het plan zaten namelijk geen starterswoningen, het doelgroepenbeleid was niet toegepast. Starterswoningen zijn heel belangrijk, maar niet nodig om nu eerst een positief advies te geven.  Wat het doelgroepenbeleid betreft: de wethouder heeft toegezegd aan het doelgroepenbeleid te werken, maar die toezegging kwam nádat dit plan al gemaakt was én daar gaat het niet om in dit verzoek. Na een gerichte vraag leek Lokaal Hellendoorn eerst wel een positief advies te geven voor de bestemmingsplanwijziging maar na een schorsing werd dit veranderd in: negatief advies.
Op de vraag van ChristenUnie wat dan het alternatief is, is geen antwoord gekomen.
 
ChristenUnie gelooft in Hellendoorn.
 
Margreeth Krommendijk
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Janny schreef op 13-05-2022

Het zou beter bij een christelijke partij passen om bestuurlijke zaken met elkaar om tafel te bespreken ipv je ongenoegen publiekelijk te presentenren

Meten met twee maten schreef op 13-05-2022

Dat is toch wat Lokaaal Hellendoorn de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. Op basis van de verkiezingsuitslag zou je kunnen zeggen dat die strategie werkt.

Lassie schreef op 13-05-2022

Blijkbaar heeft LH lijntjes met omwonenden die ze graag warm willen houden. Starterswoningen zijn nodig maar voor dit plan idd niet. Er vindt vanzelf doorschuiving plaats.

Jos schreef op 13-05-2022

Juist meten …. iedereen is voor nieuwbouw maar lokaal stemt met 14 stemmen tegen en gaat plan niet door……erg gevaarlijk.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 14-05-2022

Dit is nu net het probleem, ongelijkheid; rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Mensen met geld en macht bepalen wat er gebeurt. Waarom moet multimiljonair Leo Hegeman en een tiental toekomstige bewoners van dure appartementen hun zin krijgen, tegenover de andere machteloze 6.000 Hellendoorners waarvan niemand zit te wachten op nog meer lelijkheid in hun karakteristieke, prachtige dorp. Er is behoefte aan goedkope, eenvoudige woningen. Een multimiljonair kan ook een gebaar terug maken naar de samenleving, door Hellendoorn iets te geven waar alle inwoners van kunnen genieten. B.v. omdat er toch horecabestemming zit op deze plek. Sloop 'De Kroon' gedeeltelijk (laat alleen de karakteristiek voorkant staan, en maak hiervan een theehuis, de rest van de kavel/oude parkeerplaats, kan een mooie openbare tuin/parkje worden met bankjes en wat speeltoestellen voor de kleintjes. Hier kan iedereen dan dagelijks een rondje door het dorp en dit parkje wandelen en evt. koffie drinken in de het nieuwe cafeetje. Dát is waar men tegenwoordig behoefte aan heeft, meer sociaal contact. En wat het aantal appartementen betreft, paar honderd meter verder zijn ook al plannen om squashcentrum en oude kerk aan de hoek Reggeweg af te breken om er appartementen op te zetten. En het oude parochiehuis 't Schoap is zijn leven ook al niet zeker.

Lokaal Hart schreef op 14-05-2022

Er staat wel boven het artikel 6 voor en 1 tegen, maar dat zijn de partijen. In de raad zal vast de macht van het getal gaan werken. Dus 6 partijen en 12 mensen voor en 1 partij en 13 mensen tegen. En zoals staat aangegeven het is volstrekt niet duidelijk waarom Lokaal Hellendoorn tegen is. Zoals gewoonlijk zal men zich wel weer laten beïnvloeden door een aantal grote schreeuwers uit de buurt. Op deze manier worden veel plannen om zeep geholpen.

William S. Burroughs schreef op 15-05-2022

Lokaal Hellendoorn is op democratische wijze gekozen en heeft daardoor de absolute meerderheid. Oftewel de macht. Wanneer men de gelederen gesloten weet te houden en er geen ruimte is voor interne meningsverschillen, wat mij overigens moeilijk vol te blijven houden is, heeft men 1 groot voordeel. Men zal transparant zijn. Men zal precies weten waar zij voor of tegen zijn en zal daar op den duur op afgerekend of beloond worden. Bij deze soort van automatische transparantie dmv het getal is het natuurlijk wel zaak om ook in de praktijk transparant te zijn door duidelijk uit te leggen waarom men voor of tegen is. Want anders krijgt de macht op den duur een raar smaakje. Een ander nadeel van een absolute meerderheid hebben is het gevaar dat de naam Lokaal Hellendoorn veranderd in de naam Ons Kent Hellendoorn. Waardoor de kans bestaat dat er beslissingen op micro niveau ontstaan zonder het algemeen belang te dienen. Zoals het nageslacht nog jaren laten wachten op een betaalbare woning omdat het voorgeslacht nog geen afstand kan nemen van wat ooit was, Dien je dan de toekomst of het verleden? Kortom het is best lastig wanneer zo of te groot bent. De tijd zal het leren. Prettige dag.

Lassie schreef op 16-05-2022

Tut niet iedereen is filantroop en dat is maar goed ook, dan stonden de meest ontwikkelingen wereldwijd allemaal stil. Als over een aantal jaren het aantal nieuw gebouwde woningen niet is behaald heeft LH hier zeker een aandeel in. En weet je wat het met Hellendoorners is? Klagen over woningnood maar alle plannen die worden ontwikkeld en zorgen voor doorstroming staan ze lijnrecht tegenover.

Han schreef op 16-05-2022

Lassie, de persoon die alles probeert recht te lullen wat krom is. Lees even één van de eerste zinnen. De initiatiefnemer heeft namelijk al een plan klaarliggen voor appartementen waar veel behoefte aan is. Is dit waar, is er behoefte aan appartementen? Nee natuurlijk niet, daar is geen behoefte aan. Ik als 80+ ga mijn huis (villa) verkopen. De tranen springen je in de ogen van de prijs. Geen starter gaat dat kunnen betalen. De kopers komen uit hetzelfde segment. Er is dan wel doorstroming, maar enkel voor de goed bedeelden. Ander voorbeeld, neem een rijtjeshuis, men durft daar tegenwoordig rustig 3,5 a 4 ton voor te vragen. Geen starter die dit kan betalen. En geef die oudjes eens ongelijk om deze prijs niet te vragen. Je gaat je op die leeftijd toch niet meer in de schulden steken. Alles wat je op die leeftijd koopt, zal met gesloten knip plaatsvinden. Dus ook je intrek van een appartement. Daarbij komend, denk je als jeugd de gelukkige winnaar te zijn van een rijtjeshuis van 3,5 ton, komt daar ook een verbouwing overheen van 1,5 ton. Schiet je met het bouwen van appartementen iets op. Neen, bouw starterswoningen. Maar helaas zit hier geen verdienmodel aan, en ja, aan appartementen wel. Dus zal de projectontwikkelaar en bouwbedrijf vol inzetten op appartementen. Lassie, je staat te ver weg van de realiteit. Ga alstublieft met je beide benen op de grond staan en voel je je niet verheven boven Tut. Tut doorziet het wel, velen van jullie helaas niet. Nederland is vol, overvol. Nederland haalt alleen maar meer en meer mensen aan, die allemaal een huis moeten hebben. Wat zeg ik, ze krijgen zelfs voorrang bij het krijgen van een huis. Nederland heeft een regering die regeert volgens modellen en kinderlijke rekensommetjes. Nederland is toe aan een nieuwe rechtse regering die al dat groene ongeloof verband uit dit land. Laten ze hun heil ergens in de bossen zoeken van het subtropische regenwoud. Dan kunnen ze dat bos plat zagen en in hun kachels stoppen.

Jos schreef op 16-05-2022

Een deel van lokaal Hellendoorn wou voor stemmen, maar na een pauze was lokaal Hellendoorn ineens unaniem tegen.

Lassie schreef op 16-05-2022

Haha Tut =Han

Han schreef op 17-05-2022

Lassie, nee echt niet, ik ben niet Tut. We hebben wel raakvlakken, dat wel.

Lassie schreef op 18-05-2022

Ok ik geloof je. Fijne dag.

Pip schreef op 18-05-2022

Ik heb nog nooit eerder het beleid van de ChristenUnie zo helder verwoord gezien. Nu dus wel. Vaker doen! En de andere partijen ook. Ik lees het graag.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 18-05-2022

Wáár kan ik de onderzoeksresultaten van de 'appartementen waar veel behoefte aan is' vinden? Wat is de prijsklasse van de appartementen?

Jos schreef op 18-05-2022

Op het complex tegenover noaberhuus stonden 12 personen op wachtlijst dus animo is er wel. Tevens is deze plek mooier. Prijsklasse is geen reden, nieuwbouw brengt weer aanbod van bestaande woningen op de markt.

Lassie schreef op 18-05-2022

Jos snapt het

Wat ben ik toch een tut! schreef op 23-05-2022

@PIp, hoezo helder verwoord? Het is een ongelooflijk gekleurde tekst, die de opinie duidelijk één richting wil sturen, manipulatief... ChristenUnie is er duidelijk niet voor de gewone man. Er is duidelijk behoefte aan eenvoudige, goedkope starterswoningen. Waarom dan ''Wat het doelgroepenbeleid betreft: de wethouder heeft toegezegd aan het doelgroepenbeleid te werken, maar die toezegging kwam nádat dit plan al gemaakt was''. Vorige week heb ik hier twee vragen gesteld aan mevr. Krommendijk, ik wacht nog op antwoord. ---- Wáár kan ik de onderzoeksresultaten van de 'appartementen waar veel behoefte aan is' vinden? Wat is de prijsklasse van de appartementen?---- CU kan wel geloven in Hellendoorn, zoals hun slogan luidt; ik geloof niét in de ChristenUnie, Jezus komt voor het belang van de zwakkeren in de samenleving, deze partij duiidelijk niet : (

Lassie schreef op 23-05-2022

Het is inderdaad helder verwoord en mijn inziens niet gekleurd. Daarentegen bent u wel zeer gekleurd voor wat betreft dit onderwerp want u heeft al eerder u ongenoegen geuit tegenover "hoogbouw" in Hellendoorn. Er is nog geen definitief doelgroepenbeleid ten tijde van de aanvraag. Dat daar nu op beroepen wordt houdt mijn inziens geen stand. Op deze locatie starterswoningen is natuurlijk financieel helemaal niet aantrekkelijk voor een ondernemer ik neem aan dat u het daarmee eens bent. Het is ook hartje centrum. Overige bezwaren v.w.b. geluidsoverlast Harmonie en Geurenpop is ook niet afhankelijk van de doelgroep, sowieso een vreemd argument van de klankbordgroep en overige partijen. Voor starters moet de gemeente verder uitbreiden aan de rand van het dorp met zuinige en betaalbare woningen. En nee ik ben geen CU stemmer.

Jos schreef op 23-05-2022

Uit een eerder onderzoek van onder andere Annemarie dubbing kwam uit volgende uit. Van de ondervraagden die op zoek zijn naar een koopwoning geeft driekwart aan op zoek te zijn naar een woning van minder dan 6 200.000. In de kleine kernen zoeken de starters een koopwoning van minder dan 200.000 en de helft van die groep onder de 150.000. In Nijverdal en Hellendoorn is het iets meer verspreid, daar zijn enkelen ook op zoek naar woningen boven de 250.000 en gaat de meerderheid voor een huis van tussen de 150.000 en é 200.000. Het grootste deel van de ondervraagden heeft geen voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw. Van de mensen die een koopwoning willen, gaat de voorkeur uit naar een 'huis', en een groot aantal heeft de voorkeur voor een 2-onder-1 kap woning of een vrijstaande woning. Bij de mensen die willen huren wil een deel wel een rijtjeswoning, maar het overgrote deel wil een appartemen

Jos schreef op 23-05-2022

Moet uiteraard een onderzoek van Annemarie Dubbink zijn.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 28-06-2022

Beste ChristenUnie, hier stel ik de vraag voor de derde keer en hoop op een antwoord , dus meer duidelijkheid van jullie... "Wáár kan ik de onderzoeksresultaten van de 'appartementen waar veel behoefte aan is' vinden? Wat is de prijsklasse van de appartementen?"

Lassie schreef op 29-06-2022

En dat vraag je hier? Bel of mail ze zou ik zeggen.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 30-06-2022

@Lassie, ChristenUnie plaatst op deze site een bericht, dan is het toch logisch dat zij ook reactie hierop kunnen verwachten. Iedereen is benieuwd naar het antwoord, dus het meest efficiënte is dat ze hier deze vraag beantwoorden. CU zit vast niet te wachten op honderden mailtjes of telefoontjes, die deze vragen moeten beantwoorden.

Lassie schreef op 30-06-2022

dag Tut, Of je het nu hier vraagt of via mail/telefoon is geen moeite toch? Succes! fractie@hellendoorn.christenunie.nl (secretariaat) 06-22697405

Jos schreef op 30-06-2022

@Tut Lokaal Hellendoorn plaatste hier wel 3 betichten per week. Op vragen werd niet gereageerd. Op het complex tegenover noaberhuus stonden 12 personen op wachtlijst dus animo is er wel. Tevens is deze plek mooier. Prijsklasse is geen reden, nieuwbouw brengt weer aanbod van bestaande woningen op de markt.

Uw reactie

Naam:
Bericht: