Internationale Vrouwendag

Datum: 13-03-2023

12.01 uur - 
8 maart jl. was het Internationale Vrouwendag. Ook in Nijverdal is hier aandacht aan besteed; door De Welle/Vrouwen voor Vrouwen was er een bijeenkomst georganiseerd bij Culture Kitchen KLEURRIJK, waar zo’n 80 vrouwen te gast waren. Vrouwen met een Nederlandse achtergrond, en ook heel veel dames met een vluchteling- dan wel andere culturele achtergrond.

 
Internationale Vrouwendag is een dag om aandacht te geven aan verworven rechten van vrouwen, wereldwijd, maar ook om te protesteren en aandacht te vragen voor wat beter kan. EN MOET! Want emancipatie is nooit klaar, daar moeten we dagelijks aan blijven werken, zodat er een juiste balans komt in de behandeling van vrouwen en mannen, en ook van non-binaire mensen. Speciaal op het gebied van zorg en arbeid, discriminatie, veiligheid en economische zelfstandigheid; er mag geen ruimte zijn voor haat en/of buitensluiting.
 
Gastspreker mevrouw Anneke Raven vertelde over de kansen en mogelijkheden die zij in haar leven heeft gekregen, en over momenten waarop zij ook voor zichzelf moest opkomen. Tot zelfs in de jaren tachtig van de vorige eeuw kon het gebeuren dat er in het verslag van een functioneringsgesprek werd geschreven: “ondanks dat mevrouw kinderen heeft, doet zij haar werk goed.” Mevrouw Raven moedigde de aanwezige dames aan te streven naar zelfstandigheid, en eigen keuzes te maken.
 
Daarna vertelden drie “Wereldvrouwen” uit Irak, Eritrea en Oekraïne over hun thuisland en hoe internationale vrouwendag daar wordt gevierd. Zij lieten hun verhaal vergezeld gaan van muziek, waarbij spontaan door dames uit Eritrea werd meegedanst, terwijl de dames uit de Oekraïne het lied gezellig meezongen.
 
Tijdens de muzikale klanken van de close-harmony groep iMAGine was er daarna gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. En er werd een heerlijk smoothie geserveerd door de mensen van KLEURRIJK. Al met al goede aandacht voor Internationale Vrouwendag.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: