Aanleg bruggen maakt oversteek N35 veilig voor fietsers, wandelaars en langzaam verkeer

Datum: 28-09-2022

08:34 uur Vanuit het coalitieakkoord op hoofdlijnen is om een bondige analyse gevraagd van het besluitvormingsproces van De Nieuwe Verbindingen.Uit de analyse blijkt dat er vanuit de samenwerkende partijen geen draagvlak is om het huidige besluit te herzien omdat het besluit op alle punten voldoet aan de gestelde doelstellingen.

 In het coalitieakkoord "Helder(s) Akkoord" is aangegeven dat er een bondige analyse naar het besluitvormingsproces en de actuele stand van het fietsnetwerk noordelijk en zuidelijk van de N35 op de Sallandse Heuvelrug moet plaatsvinden en aan de raad moet worden voorgelegd. Deze analyse is direct na de vorming van het nieuwe college opgestart. Zo zijn de overeenkomsten doorgelicht, de raadsbesluiten op een rij gezet en is er gesproken met de verschillende belanghebbende partijen zoals Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vanuit de analyse is geen draagvlak voortgekomen om het eerder genomen besluit te herzien.


Eerder genomen besluiten sluiten aan bij doelstellingen Het plan van De Nieuwe Verbindingen is in nauwe samenspraak met Staatsbosbeheer, de Staat en provincie Overijssel tot stand gekomen. Bij de verschillende partijen is hun standpunt afgetast voor een verandering van twee viaducten over de N35 naar één tunnel bij de Rendac voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke Sallandse Heuvelrug. De uitkomsten van de analyse zijn gepresenteerd aan de raad. Uit deze analyse wordt duidelijk dat de eerder genomen besluiten nog steeds voldoen.

De belangrijkste afwegingen hiervoor zijn:

-         Vanuit de samenwerkende partijen is er geen draagvlak om het huidige besluit te herzien omdat het besluit op alle punten voldoet aan de doelstellingen.

-         De spreiding van de toeristen op de Sallandse Heuvelrug is met de bruggen beter gewaarborgd.

-         Het beschikbare budget is niet toereikend voor andere varianten.

-         Bij een alternatieve keuze wordt kostbare tijd verloren die de verkeersonveilige situatie onnodig laten voortduren.

Betere verbindingen Sallandse Heuvelrug
De aanleg van de bruggen is onderdeel van het programma De Nieuwe Verbindingen. In dit programma zijn verschillende projecten verbonden die allemaal spelen rondom de N35 tussen Haarle en Nijverdal. Voor een veilige verbinding tussen beide delen van de Sallandse Heuvelrug heeft de gemeenteraad al in juni 2018 gekozen voor de zogenaamde Variant 3.

Het college van de gemeente Hellendoorn heeft op 12 oktober 2021 ingestemd met de uitwerking van de plannen voor aanleg van twee fietsvoetgangersbruggen over de N35: één nabij de Paarse Poort en één nabij de Oude Deventerweg. Met de komst van twee bruggen kunnen fietsers, wandelaars en langzaam verkeer veilig de N35 oversteken. Ook maken de bruggen een betere verbinding mogelijk tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug.

Mogelijkheden brug over spoor
Bij de gekozen variant hoort ook een brug over het spoor nabij de Paarse Poort. Er is nu voor gekozen om de doortrekking van de brug over het spoor nog niet verder uit te werken. Doortrekking van de brug blijft in de toekomst mogelijk, maar is vooral afhankelijk van de hoogspanningsleidingen en de fietssnelweg F35.

Planning
Het project is volop in voorbereiding. De ontwerp en procedures lopen door tot het voorjaar van 2023, waarna tot de realisatie kan worden over gegaan. Fase 1 en 2 van variant 3 moet eind 2023 gereed zijn.

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Frans schreef op 28-09-2022

En zo blijkt wederom dat de lokalo's volledig onbetrouwbaar zijn en met alle winden meewaaien. Daar waar Haarle jarenlang zo belangrijk was....voor stemmen waarschijnlijk. https://www.rtvoost.nl/nieuws/2017248/raad-hellendoorn-stemt-over-fietsbruggen-over-n35-plaatselijk-belang-fel-tegen

Pff schreef op 28-09-2022

Geheel met Frans eens. In ieder geval is één van die bruggen compleet overbodig. Met de huidige staat van de fietspaden blijven de toeristen vanzelf thuis. Gebruik het geld eerst eens voor een veilige oversteek bij Haarle en voor bredere betonnen fietspaden want die zijn gevaarlijker.

Geronimo schreef op 28-09-2022

@Frans, voortschrijnend inzicht. Als je het klimaat bekijkt, lijkt deze oplossing mij zeer verstandig. Met het onvoorspelbare weer, kom je in ieder geval niet met ondergelopen fietstunnels te zitten.

Frans schreef op 28-09-2022

Voortschrijdend inzicht...hou op. Uitgerekend lokaal en de vvd gaan hier dus in mee???? Ten Have en Ter Horst gooiden met idiote kreten om deze bruggen niet te plaatsen. Bizar, idioot etc etc. En nu dit. Als Haarle zo belangrijk is, Ten Have, Vloedgraven en Kemper rolden over elkaar heen, dan is dit wel een treurige uitkomst van het stemmen ronselen.

Jos schreef op 28-09-2022

Tja dat is lokaal Hellendoorn ten voete uit.

Meten met twee maten schreef op 30-09-2022

Ik ben benieuwd naar de oplossing voor rotonde in de Kruidenwijk. Toen de lokalo’s in de oppositie zaten wisten ze ook precies wat er moest gebeuren en dat dit zeer urgent was. Nu ze zelf besturen lijkt alle urgentie te zijn verdwenen.

Jos schreef op 01-10-2022

De lokalo’s zouden de nieuwbouw bij basisschool de Es in Hellendoorn ook tegenhouden of laten aanpassen i.v.m. de hoogte. Grote beloftes aan de buren gedaan maar de plannen later gewoon zelf goedgekeurd.

Han schreef op 02-10-2022

Tja, heb al jaren geen hoge pet op van deze club. Wellicht begrijpen jullie nu waarom. Verder in het nieuws, alle zandhagedissen zijn gered en er mag weer worden gefietst. Natuurlijk probeert links daar een stokje voor te steken en hebben een illegale bult grond in het parcour aangelegd, resultaat twee gewonden vanochtend. Je zou het maar op je geweten hebben. https://www.tubantia.nl/hellendoorn/blauwe-mountainbikeroute-op-sallandse-heuvelrug-vanaf-zaterdagmiddag-weer-open~a9c12e93/ & https://www.tubantia.nl/rijssen-holten/twee-mountainbikers-uur-na-elkaar-gewond-op-zelfde-plek-in-holten~a72e3d613/

Jos schreef op 03-10-2022

Waren de lokalo’s enige tijd geleden ook niet voor een verplicht startersappartement(en) in toekomstige hoogbouw bv in het complex dat Leo Hegeman wil bouwen op de Kroon? Echter de nieuwbouw op de squash hoeft geen starters appartement te hebben. Hebben de lokalo’s iets tegen Leo?

Jos schreef op 04-10-2022

Speerpunt van lokaal Hellendoorn was feitelijk een tunnel bij het fietspad van de rotonde van de helmkruidlaan in hun verkiezingsprogramma. Wat blijkt deze valt met 10.000.000 niet te realiseren. Zo kan elke partij leuke dingen noemen. Lokaal ga eens je partij programma uitvoeren.

Harm schreef op 05-10-2022

Vorig jaar gefietst bij Wassenaar en er waren over een lengte van 10 km N weg 4 fietstunnels. Begin bij Rendac en verleng deze spoortunnel en dit kan zeker binnen 14 dagen aangelegd worden en je hebt een veilige viaduct en het zelfde kan bij de Koersweg en van het geld dat overblijft kan er nog wel een tunnel bij. Geen bureaucratie, maar gewoon doorpakken en maak je beloften waar en het kan veel goedkoper...

Wat ben ik toch een tut! schreef op 10-10-2022

Vaak ben ik nogal onnozel; maar waarom kan er geen oversteek voor fietsers bovenop het ecoduct Twilhaar tussen Nijverdal en Haarle worden aangelegd? Deze is breed genoeg...

Geronimo schreef op 10-10-2022

tut, voor een ecoduct is hij al te smal en het zal dieren ook (laten af-)schrikken.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 11-10-2022

@Geronimo bedankt voor je antwoord

Uw reactie

Naam:
Bericht: