Provincie Overijssel sluit mtb-route Sallandse Heuvelrug

Datum: 25-05-2022

15.53 uur - De mountainbikeroutes over de Sallandse Heuvelrug moeten afgesloten worden tussen 1 april en 30 september. Dat heeft de provincie Overijssel laten weten aan de beheerder van de zogenaamde 'single tracks' in het gebied alsmede andere belanghebbenden. Reden voor het besluit is het feit dat op en nabij de routes zandhagedissen, levendbarende hagedissen en hazelwormen zijn aangetroffen. Wetenschappelijk is bekend dat deze dieren in deze maanden actief zijn. Tijdens observaties is vastgesteld dat zandhagedissen gedood worden door mountainbikers.

De genoemde reptielen zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn, een lijst van de Europese Unie die bepaalt dat deze diersoorten bedreigd zijn en zodoende beschermd moeten worden om biologische diversiteit te waarborgen. In Nederland is de bescherming van diersoorten van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Wet Natuurbescherming. De provincie Overijssel heeft de wettelijke taak de Wet Natuurbescherming te handhaven en waar nodig op te treden.
 
Wet natuurbescherming
Aanleiding voor de genomen maatregel om de mtb-routes te sluiten is een handhavingsverzoek dat vorig jaar bij de provincie Overijssel is binnengekomen. In het handhavingsverzoek is de provincie gewezen op overtreding van de wet Natuurbescherming door het mountainbiken op de Sallandse Heuvelrug. Naar aanleiding van het handhavingsverzoek is de provincie een bezwaarprocedure gestart om de feiten en omstandigheden nader te bestuderen.
 
Zienswijzen
In het kader van zorgvuldige besluitvorming hebben Gedeputeerde Staten een hoorzitting gehouden waarbij betrokken partijen hun zienswijze konden geven. De afgelopen periode zijn ook schriftelijke zienswijzen gevraagd, ontvangen en bestudeerd. Daarnaast heeft de provincie Overijssel extern juridisch advies ingewonnen, om geen twijfel te kunnen laten bestaan over de interpretatie en weging van de Wet Natuurbescherming.
 
Geen andere afweging mogelijk
Met alle bovenstaande zienswijzen en de feiten in ogenschouw nemende hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besloten de mtb-routes op de Sallandse Heuvelrug te sluiten om zo de overtreding van de Wet Natuurbescherming te stoppen.
 
Afsluiting
De beheerder van de mountainbikeroutes dient de singeltracks binnen drie weken af te sluiten. Voldoet het hier niet aan, dan is een dwangsom verschuldigd. De organisatie is niet verantwoordelijk voor zogenaamde 'wildrijders' wanneer deze de fysieke afsluiting omzeilen. Individuen die toch over de afgesloten singletracks rijden, kunnen een boete opgelegd krijgen.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

XXX schreef op 25-05-2022

Dit is de eerste stap. De volgende stap: een verbod voor alle fietsers. Dan Toeristenweg dicht. Dan een verbod voor voetgangers. Dan is de enige mogelijk om van de Sallandse heuvelrug te genieten een kaartje voor veel geld kopen bij het museum van de “onderzoeker”

XXX schreef op 25-05-2022

Hoeveel dieren zijn er dood trapt door voetgangers? Hoeveel dieren zijn er doodgereden door auto's van natuur beheerders? Hoeveel deiren zijn er doodgereden door houtindustiemachines? Het was een slecht onderzoek: alleen kijken op ATB paden!

Ikargermiedood schreef op 25-05-2022

Juli 2017 wint de MTB route Sallandse Heuvelrug Hellendoorn-Nijverdal nog de Gouden Schop, notabene uitgereikt door Natuurmonumenten. Nu kan iedereen een schop krijgen !

Han schreef op 26-05-2022

Ook hier geldt, de elite mag straks alles en het klootjesvolk moet luisteren.

Lassie schreef op 26-05-2022

Betreft dit ook de Hellendoornse Berg? Zo niet dan wordt het druk daar.

NatuurAlert Nederland schreef op 04-06-2022

De voorgenomen sluiting van de single-track delen van de mountainbikeroute in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug roept de nodige emoties op. Van MTB-liefhebbers, van belanghebbenden en van een deel van de inwoners van de regio. Zo’n maatregel is ook niet niks: het is schrikken voor degenen die graag gebruik maken van deze route en voor bedrijven die vrezen voor derving van inkomsten. Waarom moet dat zo nodig, lezen we nogal eens in reacties op sociale media en waarom bemoeit NatuurAlert zich hiermee? Om met de laatste vraag te beginnen: onze stichting is in 2020 benaderd door natuurbeschermers uit Salland, die niet of onvoldoende gehoord werden door met name de provincie Overijssel. Overtuigd door de resultaten van het deskundige onderzoek van Holtenaar Anton van Beek, hebben wij de provincie verzocht om handhaving van de Wet Natuurbescherming. Kortom, we hebben een simpel beroep gedaan op de provincie om de Nederlandse wet uit te voeren. Dat ging niet zonder slag of stoot, vandaar dat uiteindelijk de zaak voor de rechter is gebracht. De provincie heeft een eigen onderzoek laten uitvoeren en juridisch advies gevraagd. De uitkomst daarvan was het besluit van de provincie om de single-tracks af te sluiten. Volgend de wet mogen de wegens het risico van uitsterving beschermde dieren namelijk niet worden gedood, en dat is op de MTB-routes aantoonbaar het geval. Dat betekent niet dat er in het park geen zandhagedissen en hazelwormen worden doodgereden door auto’s en andere fietsers, maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Waarom moeten die reptielen zo nodig worden beschermd, vragen sommigen zich af. We zien ze nooit en we weten niet eens hoeveel er nog zijn. En als het zo slecht is voor de natuur, waarom werken terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten mee aan de aanleg van routes hun terreinen, inclusief wettelijk beschermde natuur? Naast alle andere grote thema’s van deze tijd, krijgt de teloorgang van de natuur relatief weinig aandacht. Alles lijkt belangrijker. Toch weten we dat de biodiversiteit in ons land in de laatste 120 jaar met zo’n 85% is achteruitgegaan. Als we zo doorgaan worden ons land en de rest van Europa niet alleen onleefbaar, maar is zelfs het voortbestaan van de mens in het geding. Kortom, we hebben het als rentmeesters van de natuur behoorlijk laten afweten. Nederland heeft sowieso weinig natuurgebieden. Die laatste beetjes natuurgebied vormen vaak het laatste leefgebied van soorten planten en dieren die elders zijn verdrongen door verstedelijking, bedrijventerreinen, verkeer, geïndustrialiseerde landbouw en de bijkomende milieuschade. Met name de laatste jaren is ook de toenemende recreatiedruk een bedreiging geworden. Terreinbeheerders kunnen daar moeilijk weerstand aan bieden; zij zijn sterk afhankelijk van overheidssubsidies en ervaren voortdurend politieke druk. In grote organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is de bedrijfscontinuïteit van groot belang. Soms lijkt dat zwaarder te wegen dan het natuurbelang. Het geschipper met provinciale en lokale belangen leidt dus nogal eens tot medewerking aan doelen die niets met natuurbescherming te naken hebben, maar met het meebewegen met de preteconomie van evenementen en recreatieve infrastructuur. Dat resulteert onder meer in brede betonnen fietspaden en een sterk toenemend aantal MTB-routes waar die niet gewenst zijn. Gelukkig zijn er ook buiten die beschermde gebieden volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van recreatieve functies. De centrale overheid werkt aan de realisatie van ‘bufferzones’ met nieuwe natuur. Die zones - ook rond het NP Sallandse Heuvelrug - lenen zich uitstekend voor de aanleg van onder meer uitdagende MTB-routes. Laten we daar samen naar toewerken

Pia schreef op 06-06-2022

Dankjewel voor de uitleg. Goed verhaal.

Mitis schreef op 06-06-2022

Slechts 1 kant van het verhaal. Jaag de kwajongens maar uit het bos. De rekening die hiervoor betaald moet worden kon nog wel eens hoger uitpakken. Als je niets meer in de natuur mag zul je er ook minder mee kennismaken en er geen sympathie voor ontwikkelen. De haat naar natuur, milieuclubs en Staatsbosbeheer nog neemt meer toe. Alleen mountainbikers doden, dieren auto's natuurlijk niet. De helft van de medewerkers van de genoemde clubs zijn slechts mooie baantjes jagers die elkaar chronisch napraten.

XXX schreef op 06-06-2022

Natuuralert: wanneer is jullie voorstel voor nieuwe ATB-paden gereed?

XXX schreef op 06-06-2022

Het onderzoek van Anton van Beek, waar kan ik dit vinden zodat dit kan worden beoordeeld?

Wat ben ik toch een tut! schreef op 07-06-2022

Hier een ander onderzoek; https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf Hier nog eentje van Universiteit Wageningen; https://library.wur.nl/WebQuery/file/lom/lom_t43999d98_001.pdf

XXX schreef op 07-06-2022

In de laatste twee onderzoeken staat GEEN verwijzing naar “deskundige” Anton van Beek. Als je alleen zoek op atb-routes......

Han schreef op 09-06-2022

Wie weet waar mijn grote vriend Geronimo is. Hij is in geen wegen of velden te bekennen. De ooit o zo grote Groen Prediker zal waarschijnlijk aan het ontgroenen zijn denk ik. Alle leugens van de linkse clubjes komen boven tafel. Er komen roerige tijden aan voor deze gasten.

Geronimo schreef op 10-06-2022

Je kunt je beter aan de woorden van Mitis houden, ipv je druk te maken over anderen. Dus ssssssst.

Han schreef op 11-06-2022

Ah, het uithangbord van D66 is er nog wel. Doet me deugd om weer van u te hebben gehoord.

Geronimo schreef op 12-06-2022

En het orakel, wat meestal fout zit, raaskalt maar weer verder. Hij kan weten dat ik geen D'66 stem, gezien mijn "verleden" met voormalig wethouder Walder. Duik gewoon een tijdje onder of laat je onder curatele stellen, want jouw bijdragen stellen niets meer voor.

Han schreef op 12-06-2022

Ach Geronimo. Kritiek uiten kan iedereen. Je had de kans met Walder. Maar je pakte hem niet. Zegt genoeg toch?

Han schreef op 12-06-2022

En volgens de laatste peilingen zakt D66 en VVD nog verder in zijn zetels. Hier blijkt maar weer dat Nederland helemaal niet zit te wachten op dat linkse gedram. GL en PVDA willen samen optrekken in de eerste kamer. Op naar 0 zetels zal ik maar zeggen.

Geronimo schreef op 13-06-2022

Is er nou niemand in zijn familie, die een beetje op hem past? Hij maakt zich steeds meer belachelijk; het wordt nu gewoon zielig.

Lassie schreef op 13-06-2022

Vraag ik me ook af..... Wat ik me ook afvraag is Han ook niet Anonymous?

Mitis schreef op 13-06-2022

Idd Lassie heb ik ook al eens gedacht. Op Anonymous reageer ik niet die adviseer ik hulp te zoeken. Bij Han heb ik wel eens gedacht aan beginnen dementie, gezien het totale gebrek aan nuance. Dat had hij in vroegere tijden niet. Ik wens hem sterkte en mocht er weer nuance in zijn berichtjes kom zou ik zo maar weer kunnen reageren.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 13-06-2022

Bah, stelletje kneuzen, wat zijn jullie sneu. Heb gewoon begrip voor ieders inbreng, óók als dat niet voldoet aan jullie eisen. Al zou het aan ander denkniveau, dementie of welke reden dan ook liggen, niemand verdient het om afgezeken te worden. Je weet wel wát je bent, maar niét wat je zelf nog wordt...

Geronimo schreef op 13-06-2022

tut, dus hij mag ongegeneerd iedereen wegzetten, maar als ik iets opper, en anderen, zijn wij kneuzen. Lees hierboven zijn laatste reactie nog even; bla, bla D'66 en VVD bla, bla, om daarna de VVD vrolijk bij het linkse spectrum te plaatsen. En dan heb ik het nog niet eens over zijn, niet houtsnijdende, reacties aan mij.

Han schreef op 13-06-2022

Ach Tut, laat ze. Deze mensen geloven alles wat de NOS en D77 hun voorschotelen. Elke opmerking of mening die niet in hun straatje past wordt als desinformatie of onwaar gezien. Het zal niet lang meer duren en de zeepbel waarin we leven, beter gezegd, waarin we beland zijn door een stel goed gelovigen zal knappen. Let op mijn woorden. Voor prinsjesdag trekt de VVD of CDA de stekker uit het kabinet. En Geronimo, je had een vent moeten zijn en het gesprek aan moeten gaan. Met de noorderzon vertrekken, dat is pas zielig.

Han schreef op 14-06-2022

Geronimo, ik heb een mening, jij loopt er maar een beetje achteraan en roept iets voor de bühne. Wat is beter, je eigen mening hebben en deze onderbouwen of een beetje roepen vanaf de zijlijn. En zodra een ambtenaar je het vuur aan de schenen legt, loop je weg. Ik had mij voorgenomen om dit voorval nooit tegen je te gebruiken zoals Jos dat deed in het verleden, maar doen alsof ik dement ben gaat natuurlijk wel ver. Oké, ik ben 80 plus, maar wel scherp en helder van geest. En by the way Ik weet donders goed wat er zich afspeelt in de wereld en wie er aan de touwtjes trekt.

Lassie schreef op 14-06-2022

Tut; de moeder van een pestkop... Mijn zoon doet dat niet! Laat mijn zoon erbuiten!! Als Han zich zo ongenuanceerd uitlaat over personen of andere zaken kan je ook felle kritiek terug verwachten.

Han schreef op 14-06-2022

Even terugkomend op dat linkse gedram. Als Vlieland, een Natura 2000 gebied, geconfronteerd wordt met een stikstof reductie van meer dan 70% terwijl er GEEN ENKELE boer actief is, omringd is met water, er rijden geen auto’s op dit eiland. vraag je af, wie heeft dit bedacht en hoe valt dit beleid te onderbouwen? En bovenal, hoe geloofwaardig ben je dan als minister. En de bevolking slaapt lekker verder.

D.J. schreef op 14-06-2022

Op Vlieland rijden wel auto's.

Geronimo schreef op 14-06-2022

Ten eerste, kijk even na, wie mij bij deze discussie betrok, ik had niet zo'n zin in dit gezeur. Verder weet jij volgens mij niet, waar ik het over had, betreffende Walder (die overigens geen ambtenaar is/was), maar voel je vrij om het nogmaals terug te lezen. en wat jij onderbouwen noemt, noem ik duimzuigerij, waarmee je overigens goed bij FvD zou passen. Ook heb ik jou nooit dement genoemd, maar denk nu wel dat Mitis niet ver van de waarheid zit. Verder ben ik helemaal klaar met jou gezeur, dus ajuus.

Han schreef op 14-06-2022

Laten we helder zijn, ik zuig niets uit mijn duim. Ik onderbouw mijn commentaar met feiten, eerlijke feiten en onderbouwing. Je ziet wat er momenteel leeft in Nederland. Nederland komt in verzet tegen dat linkse gedram over klimaat, stikstof, gender neutraal en overbevolking. D66 en VVD, maar ook CDA en de CU hebben hun hand overspeelt. Nederland pikt het gedram niet langer, ze worden voortdurend voorgelogen en de bevolking wordt in hun portemonnee geraakt. En daar vind ik wat van, maar dat mag blijkbaar niet, want dan loop je niet in de pas. En ja, ik betrok u bij deze discussie. Ik had al lange tijd niets van u vernomen. Was benieuwd of u er nog was.

Lassie schreef op 14-06-2022

Stikstof productie/ontwikkeling hoeft niet exact daar geproduceerd te zijn. Kan ook va gebieden, lees aan de wal overwaaien. Desondanks is het altijd goed kritisch te zijn op dit soort besluiten maar steeds meer mensen denken overal verstand van te hebben en trekken conclusie uit social media of andere negatieve platformen.

Hendrik schreef op 15-06-2022

De door de geitenwollensokken ingerichte natuurgebieden worden overspoeld met grote grazers en duizenden ganzen, en die "scheiten" ons naar een hoger stikstofniveau.

Geronimo schreef op 15-06-2022

Hendrik helaas, Heidema CdK is van de CU en de leden van de Gedeputeerde Staten van Overijssel, komen van CU, VVD, SGP, PvdA en 2x CDA. Zij bepalen en je kunt hen veel verwijten, maar niet dat zij van de geitenwollensokken zijn, op de PvdA'er misschien na. Verder is het schijten.

Han schreef op 19-06-2022

Hendrik, je hebt helemaal gelijk. Wat staatspropaganda wel niet kan doen met een aantal figuren die zo vel reageren. (Trollen worden ze ook wel genoemd, betaald dan wel onbetaald door de overheid om hun narratief te verkondigen). Eigenlijk te triest voor woorden hoe beïnvloedbaar deze mensen zijn door de overheid en een stel klimaatdrammers. Er komt een kentering mensen, het volk komt in opstand, het volk heeft had het vertrouwen al verloren in de overheid, nu is het vertrouwen ook in de staatsmedia ver te zoeken valt te lezen. De media is het verlengstuk van de overheid geworden en dat ziet de mens inmiddels ook in. Daarnaast heeft de overheid Nederland in een diepe recessie gestort. De rekeningen kunnen niet meer worden betaald door velen. Wacht maar als de winter zijn intrede doet, dan praten de goedgelovigen wel anders. Alleen jammer dat het altijd op deze manier moet. Eerst alle tegengeluiden als wappie en desinformatie bestempelen en later als alles uitkomt wat zij voorspelden zijn de goedgelovigen oh zo zielig.

Han schreef op 19-06-2022

Het zit vandaag weer flink tegen met de opwarming van de aarde trouwens.

Han schreef op 19-06-2022

De spijker op zijn kop. Wanneer de journalistiek onafhankelijk was en niet het verlengstuk van de overheid, dan hadden zij aandacht besteed aan het daadwerkelijke probleem. https://pieteromtzigt.nl/blog/afdwingbare-normen-voor-stikstof-en-geen-enkele-norm-voor-bestaanszekerheid

XXX schreef op 28-06-2022

Tubantia, 28 juni 2022: de natuurorganisaties lieten niet het achterste van hun tong zien. Wat schuilt hier achter?

Uw reactie

Naam:
Bericht: