Hellendoorn staat voor de keuze: willen we regie op windenergie of niet?

Datum: 24-03-2023

15.35 uur - De Hellendoornse gemeenteraad staat voor een belangrijke keuze in de energietransitie. Namelijk de vraag: Willen we invloed op initiatieven voor windenergie, of laten we dit over aan de provincie? Het waarmaken van de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RES) in Twente gaat minder snel dan we met de Twentse gemeenten en andere betrokkenen in de RES 1.0 in juli 2021 hebben afgesproken. Ook zetten alle gemeenten vooral in op zonne-energie, maar daarvoor ontbreekt de ruimte op het elektriciteitsnet.

Al vanaf deze zomer wil de provincie Overijssel projecten voor windenergie uitvoeren in gemeenten die dit niet zelf willen doen. Naar verwachting wordt de RES 2.0 in december 2023 vastgesteld.
 
Regie op wind
Het kiezen van de beste insteek voor het vervolg van de energietransitie was niet eenvoudig voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoornellen. Annemarie Dubbink, wethouder duurzaamheid: “Het was absoluut geen makkelijke keuze. In het bijzonder is het spijtig dat de uitkomst van de participatieve aanpak van Hellendoorn doorkruist wordt, waarbij het merendeel van inwoners koos voor zon-op-dak  en zon-op-land.” Toch is het college van mening dat de gemeente Hellendoorn windbeleid en zoekgebieden moet vaststellen. Door te kiezen voor regie houdt de gemeente invloed op ruimtelijke aspecten, procesparticipatie, financiële participatie en leefkwaliteit. Wethouder Dubbink: “Als er initiatieven komen voor windenergie, dan vind ik het belangrijk om mee te kunnen praten en voorwaarden te kunnen stellen als gemeente. Bijvoorbeeld om te zorgen dat omwonenden meeprofiteren, maar ook om aandacht te hebben voor zorgen van onze inwoners. Door regie te pakken kunnen we invloed uitoefenen op de voorwaarden van windprojecten.”
 
Wind nodig voor transitie
In de praktijk blijkt een flink aantal projecten voor zonne-energie in Hellendoorn en ook in Twente, niet op korte termijn realiseerbaar door krapte op het elektriciteitsnet. Ook brengt zonne-energie veel hogere maatschappelijke kosten met zich mee dan windenergie. Dit zorgt voor een nieuwe realiteit ten opzichte van twee jaar geleden toen de RES 1.0 werd vastgesteld. De partijen betrokken bij de RES-Twente (Regionale Energie Strategie) maakten toen samen de afspraak om 60% windenergie en 40% zonne-energie op te wekken. Omdat deze verhouding niet gehaald wordt, pakt de provincie daarom nadrukkelijker de regie op windenergie. Een rol die zij wettelijk al heeft voor grotere windmolens (groter dan 5 MW).
 
Participatie Regionale Energiestrategie
Hellendoorn liet vanaf het begin inwoners meedenken over de Regionale Energiestrategie. Er zijn bijvoorbeeld energiewerkgroepen opgesteld vanuit de plaatselijk belangen en aan hen is gevraagd mee te denken. Vanuit deze aanpak diende Hellendoorn een bod in van 107 GWh (ondergrens 71 GWh) met zon-op-dak en zon-op-land. Voor inwoners is er ook nu de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het besluit over regie op windenergie. Op 11 april is er een hoorzitting voor inwoners. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Ook zijn de energiewerkgroepen gevraagd om advies te geven. Vervolgens is op 18 april de debatronde in de raad en op 16 mei besluit de raad over regie op windenergie.
 
Opgaven landelijk gebied
Naast de energietransitie spelen ook andere opgaven in het landelijk gebied, die Hellendoorn in samenhang wil oppakken. Wethouder Dubbink: “ik vind het belangrijk om de energietransitie niet als afzonderlijke opgave te zien. Maar ook te kijken naar alle andere opgaven die in het landelijk gebied van onze gemeente terechtkomen. Denk hierbij aan de opgaven in de landbouw op het gebied van water, natuur en stikstof. Maar ook aan woningbouw en bedrijvigheid. Alleen door deze opgaven in samenhang te bekijken, kunnen we zorgen voor een toekomstbestendige keuze.”
 
Urgentie
Onze energierekening stijgt, we willen minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland én tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan. Daarom werken we in Hellendoorn, maar ook in andere gemeenten en landelijk aan het flink verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Er ligt een verplichting voor het verminderen van broeikasgassen die we met zijn allen moeten nakomen. In 2030 is de ambitie om 55% minder broeikasgassen uit te stoten. We werken toe naar een klimaatneutraal 2050. Dat houdt in dat alle activiteiten van een persoon, bedrijf, organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld geen effect hebben op het klimaat.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jos schreef op 24-03-2023

Gepubliceerd op 7 juli, 2021. Lokaal Hellendoorn vindt dat de mening van de inwoners uit de gemeente Hellendoorn over de energietransitie gerespecteerd moet worden. Daarom stemt de lokale politieke partij tegen het strategisch koersdocument RES Twente 1.0. In dit koersdocument van de Regionale Energie Strategie Twente wordt een verhouding 60-40 wat betreft wind en zon aangehouden. Feit is dat lokaal Hellendoorn niet was ingelezen hoe een en ander in zijn werk ging. Nu moeten er onnodig overhaast beslissingen worden genomen.

XXX schreef op 24-03-2023

Een paar windmolens in gemeente Hellendoorn als er ook een paar op de Dam en in het IJ van Amsterdam staan?

Hendrik schreef op 25-03-2023

Een goede raad aan de Raad, lees elke week de collum van Ronald Plasterk en handel daar na. Stop met al dat geleuter en ga voor kernenergie!!!

Han schreef op 27-03-2023

Hendrik, helemaal met u eens. De columns van Ronald lees ik ook altijd. Maar ja, je weet het. Links staat aan het roer, dus zal er niet veel gebeuren. Nederland wordt geregeerd door dom links volk.

Frans schreef op 27-03-2023

Zoals ik al eerder vertelde, gewoon een aantal hoge windmolens neerzetten in onze gemeente en tegelijkertijd die kerncentale(s) bouwen. Duurt 20 jaar, maar dan maak je met elkaar de stap. Overigens, Duitsland gaf deze week een mooi statement af dan de elektrische auto's niet de oplossing zijn. Bio diesel of ook e-fuels zijn een prima stap. Lijkt mij ook voor ons een uitermate goede oplossing/alternatief.

Hendrik schreef op 27-03-2023

Aan Frans, elektrische auto's zijn nooit de oplossing geweest. Het maken en het gebruik zijn vervuilender dan het huidige autopark. Maar dat wil de linkse woke niet horen, kosten wat kost hun belangen doordrijven. En als Nederlanders hun zaakjes niet gesubsidieerd krijgen, haken ze massaal af. En uiteindelijk hebben we deze malaise te danken aan Diderik Samson met al ze'n leugens rond kernenergie en stikstoffabels. Samen met Timmermans hebben ze geen enkel mandaat en vertegenwoordigen niet onze regering, landv........!

XXX schreef op 27-03-2023

Aan Frans, E-fuels, dat moet worden gemaakt met elektriciteit. Dat wordt een brandstof die alleen kan worden betaald door Porsche en Ferrari bezitters...

Han schreef op 27-03-2023

Hierbij nog een mooi artikel in het FD. De Haagse linkse domheid op zijn best. https://fd.nl/politiek/1471517/ijzerenheinig-stikstofbeleid-loopt-vast-in-juridisch-doolhof-en-politiek-kerkhof?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=earned&utm_content=20230327

Han schreef op 28-03-2023

Met als afsluiter. Nederland gaat wekelijks 900 ton afval verbranden voor de hoofdstad van Italië. Nederlandse boeren worden gedwongen te stoppen vanwege de onnavolgbare stikstofbureaucratie; Italië stuurt 900 ton huisvuil per week naar Amsterdam met de trein. En dit naar Amsterdam, koploper groene stad willen zijn. Aan links Nederland, hoe ga je dit verdedigen.

Hendrik schreef op 29-03-2023

Aan Han, Twence Hengelo voert al zeker vijf jaar afval in per boot vanuit Engeland voor het aan de praat houden van het steeds groter wordende warmtenet van Hengelo, dus waar hebben we het over?

Han schreef op 29-03-2023

Hendrik, we hebben het over de uitstoot van deze verbrandingsovens. Dit is hartstikke slecht voor onze natuur. Maar wees gerust, de modellen waarop onze regering zich baseert zeggen gelukkig wat anders.

Jos schreef op 30-03-2023

De opwarming betekend dat het groei- en bloeiseizoen al eerder begint en hiervan kunnen genieten en we vaker in de tuin kunnen zitten of genieten van het strand. We hoeven niet meer massaal naar Spanje en kunnen lekker in Nederland/Duitsland genieten van het mooie weer.

Lassie schreef op 30-03-2023

Helaas dit jaar nog niets van te merken in maart ;-)

Wat ben ik toch een tut! schreef op 30-03-2023

Inderdaad Han, die modellen en cijfers worden gebruikt om politiek iets er door te drukken. Zoals bij de corona modellen, Verschillende wetenschappers maken zeg maar 50 modellen, het gemiddelde hiervan wordt als het meest juiste beschouwd. Maar Hugo de Jonge zei 'Geef me één model die mijn bedoeling het beste benaderd'. Wat een Klojo. Of modellenmakers maken een model/voorspelling, dan blijkt dat die cijfers enorm stijgen, totaal niet realistisch meer. Wat zeggen deze wetenschappers dan; "Sorry, dit model klopt niet, we hebben ons vergist, vergeet deze, we maken een nieuwe". En wat zegt Mark Rutte dan op tv "Kijk eens mensen, de cijfers zijn momenteel onheilsspellend, we gaan de maatregelen nog strenger maken"...

Lassie schreef op 30-03-2023

En daar gaan we weer.... Wil wil wel

Jos schreef op 30-03-2023

Niet zo dramatisch doen Han en tut de wereld warmt al decennia op en dat zal ook wel blijven gebeuren ongeacht wat we doen. Dus laat het voor wat het is en denk er niet teveel aan. Opwarming heeft veel voordelen. Vooral in de gematigde en noordelijke streken – waar Nederland bij hoort – heeft de opwarming van het klimaat voordelen. Zo kan het toerisme aan de Nederlandse kust er baat bij hebben als het in de zomer een paar graadjes warmer wordt. Ook voor sommige gewassen in deze gebieden is het gunstig als de temperatuur enigszins stijgt. Het groeiseizoen wordt dan langer en de opbrengst gaat omhoog. Je ziet dat nu al aan de wijnbouw in Nederland. En de warmte is goed voor de noordelijke bossen: in de bergen schuift de boomgrens omhoog. In zuidelijkere landen zal de oogst juist achteruitgaan. Dat biedt Nederland economisch gezien extra kansen.

Jaap schreef op 30-03-2023

Opwarming betekend ook groter kans op tijden van droogte afgewisseld met hevige regenval en wateroverlast. Dit is juist weer niet goed voor de groei

Jaap schreef op 30-03-2023

Han probeert een onjuiste vergelijking te maken. De boeren zijn gezamenlijk veruit de grootste oorzaak van stikstof vervuiling. Dat is ook logisch want er zijn absurd veel vee dieren in Nederland. Die afvalverwerking valt daarbij in het niet.

Lokaal Hart schreef op 31-03-2023

@Hendrik: Het klopt dat een elektrische auto maken door de batterij iets vervuilender is dan het maken van een benzine of dieselauto. Alleen bij de huidige mix van stroom (grijs en groen) is een elektrische auto per gereden km al 60 % duurzamer dan een auto op benzine of diesel. Als je een elektrische op groene stroom rijdt, ben je dus nog veel duurzamer bezig.

Lokaal Hart schreef op 31-03-2023

@Jaap: klopt helemaal, Han heeft weer ergens iets horen luiden, maar weet de klepel weer niet te hangen. Landbouw is verantwoordelijk voor 62 % van de schadelijke ammoniakuitstoot (er zijn immers verschillende vormen van stikstof) Tata Steel en Schiphol zijn de grootste vervuilers van stikstofoxiden. Verkeer is verantwoordelijk voor 30 %. Dus in de resterende 10 % zit de industrie, woningen enz. En natuurlijk komt er ook wat uit het buitenland, maar er verdwijnt vanuit het Nederland nog veel meer naar het buitenland. En ga zo maar door.

Lokaal Hart schreef op 31-03-2023

@Hendrik, XXX en anderen: het gaat om de energie die we in Hellendoorn/Twente gebruiken en die we zelf moeten opwekken. Ik vraag me af of er iemand in Hellendoorn een kerncentrale in de achtertuin wil. Nog afgezien van het feit dat we in Twente geen koelwater hebben. Een combinatie van wind en zon is volgens mij hier de enige optie voor de komende 20-30 jaar. We willen tenslotte allemaal ons mobieltje en onze apparaten blijven gebruiken.

XXX schreef op 04-04-2023

Gisteren, 3 april, was op het journaal dat bijna alle energie door zonnepanelen is op gewekt. Hoe zit dit met alle bewolkte en windstille dagen? Geen elektriciteit gebruiken?

XXX schreef op 04-04-2023

Een kleine kerncentrale voor alleen gemeente Hellendoorn: een goed idee!

Han schreef op 04-04-2023

De linkse keffertjes zijn het weer roerend met elkaar eens zo te lezen. Het linkse geluid zwakt gelukkig af, ook in onze media. Lees het volgende maar eens. Nadat de Technische Universiteit van Delft eerder al aan het licht bracht dat minstens 90 procent van de uitstoot van het vliegverkeer boven Nederland niet wordt meegerekend in de stikstofmodellen, blijkt nu dat dit ook geldt voor 80 procent van de depositie. Je wordt genaaid door de overheid waar je bij staat. En dan maar schreeuwen dat ik niet weet waar de klepel hangt. https://wnl.tv/2023/04/02/stikstofnorm-in-nederland-absurd-zegt-wetenschapsjournalist-een-vogelpoepje-per-jaar/ & https://vilt.be/nl/nieuws/tu-delft-stikstofdepositie-door-luchtvaart-vijf-keer-groter-dan-voorgespiegeld

Hendrik schreef op 05-04-2023

Lees allemaal maar eens het boek van Arnout Jaspers (met het voorwoord van Ronald Plasterk) "De Stikstoffuik". Te verkrijgen bij "Wynia's Week.nl".

Han schreef op 05-04-2023

Harde feiten doen er toe. Sla je de linkse keffertjes met deze feiten om de oren, dan hoor of zie je ze niet meer. Te treurig voor woorden.

Han schreef op 06-04-2023

Dat zelfs de Volkskrant er over schrijft. Ursula von der Leyen is het schoothondje van Amerika. Amerika de grote agressor wel te verstaan. Laat dit natuurlijk ook nog eens kloppen. Steeds meer landen wereldwijd scharen zich achter de BRICS landen en betalen hun olie niet meer in Dollars maar in Yuans. Veelzeggend in mijn ogen en de doodsteek voor de Dollar en Amerika. De EU kruipt nog steeds voor Amerika, maar dat zal langzaam minder gaan worden. In veel Europese landen gaan de ogen namelijk open. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-macron-rolt-beijing-de-rode-loper-uit-maar-von-der-leyen-is-de-schoothond-van-de-vs~bdc20b8f/

Lokaal Hart schreef op 07-04-2023

@XXX: Ook kleine kerncentrales hebben meer koelwater nodig dan er in ons droge gebied aanwezig is. Je moet inderdaad een oplossing hebben voor als er geen zon en wind is. Dat kan door verschillende vormen van opslag van energie. Er zijn diverse ontwikkelingen op dat gebied.

Lokaal Hart schreef op 07-04-2023

@Hendrik: dat boek heb ik gelezen. Maar ik lees ook andere boeken ove r dit probleem. Juist om de zaken van meerdere kanten te kunnen bekijken. En dat mis ik bij een aantal mensen. Want behalve dit boek heb ik bijvoorbeeld ook het boek 'Stikstof' van Jan Willem Erisman. Het zijn twee boeken met een ander perspectief op de materie. Mij overtuigt in ieder geval het boek Erisman e.a. meer. Ik vind het objectiever. Arnout Jaspers laat in zijn boek en waar hij verschijnt heel duidelijk blijken dat hij een heilige missie heeft. Het stikstofbeleid en alles wat daarmee samenhangt moet bestreden worden. In die zin wijkt hij niet af van zijn evenknieën aan de andere kant. Hij uit zich nogal agressief wat dat betreft. Wat ook jammer is dat hij voorbij gaat aan wat stikstof nu echt doet met de natuur en de processen die daarbij een rol spelen. Zoals iemand het vergelijkt: "stikstof is is voor planten wat anabole steroïden voor mensen zijn". Het is een plezierig boek om te lezen, het zet je aan het denken, maar het is zeker geen objectief boek van een wetenschapsjournalist. Dus ik zou daarnaast zeker ook andere boeken lezen voor een goed en evenwichtige meningsvorming over dit probleem.

Lokaal Hart schreef op 07-04-2023

@Han: misschien moet je niet alleen de kop lezen, maar ook het artikel. De kop geeft de mening van China weer (die is blijkbaar net als die van Rusland) voor jou een absolute waarheid. In het artikel staan de achtergronden genoemd waarom de Chinezen dat vinden. Naast de daar genoemde redenen kan ik nog wel noemen dat daar nog bijkomt dat Chinezen het sowieso moeilijk hebben met vrouwen die een machtspositie bekleden en/of duidelijke mening hebben. Het is immers een totaal niet geëmancipeerd land.

Lokaal Hart schreef op 07-04-2023

@Han: stikstof luchtvaart was inderdaad al langer bekend. Dus goed dat het nu onderzocht is en dat men het mee gaat nemen in modellen. Zorgt voor strengere maatregelen richting die sector. Dus we zullen ofwel minder moeten vliegen ofwel met andere brandstof moeten vliegen. Maar zoals ik al vaker heb gezegd. Je hebt verschillende vormen van stikstof en landbouw is en blijft de grootste vervuiler van de ammoniakuitstoot.

XXX schreef op 07-04-2023

Opslag van elektriciteit: Congo, Chili, Finland: mega impact op mens en natuur.....

Han schreef op 07-04-2023

Lokaal hart, ik lees het hele artikel, maak u geen zorgen. Ik wil de waarheid horen en zien, u niet. Ursula is het schoothondje van Amerika. Amerika offert de EU op om oorlog te kunnen voeren met Rusland. Amerika wil wereldleider blijven, maar de invloed van grootmachten Rusland en China wordt wereldwijd groter. Saudi Arabia wil olie al in de Yuan gaan betalen ipv Dollars. Landen zoals Libië en Irak wilden dit ook, maar ondertussen weten we wat er met hen gebeurt is. We weten het allemaal, maar durven het niet toe te geven. Bang om voor narcist te worden uitgemaakt. Wanneer men zich verdiept in deze geschiedenis, dan zult u het gaan begrijpen. En stikstof, dat is het probleem niet. In het ene natuurgebied gaat het perfect, in het andere gaat het slecht. Als stikstof de boosdoener was, dan ging het overal slecht. Kijk in de bodem, kijk naar menselijke factoren ipv van één doelgroep als schuldige aan te wijzen. De modellen zijn niet voor niets zo in elkaar geflanst door de overheid om grote bedrijven zoals Schiphol, Rotterdamse haven en Tata steel uit de wind te houden. De visserij moest opdoeken om hun uitstoot, gelukkig is de haven in Rotterdam volgens de modellen uitstoot vrij. Gelukkig is Nederland ook geen knooppunt van vliegtuigen en zijn er geen drukke vaarroutes voor de Nederlandse kust. Iedereen kan modellen maken, en als de uitkomst je niet bevalt, dan pas je ze aan. Dat is het motto van onze overheid. Maar wat ik al schreef, de Nederlanders hebben hun stem laten horen. Ze hebben het vertrouwen opgezegd in het leugenachtige Den Haag. U aanbid ze nog, maar het zal niet lang meer duren.

Han schreef op 07-04-2023

En nergens in Nederland wil een Provinciale Staten-fractie in zee met D66. Dat hebben die huichelaars snel voor elkaar gekregen. Dat krijg je ervan als je blijft drammen en walgelijke taal uitspreekt over de Nederlandse bevolking.

Hendrik schreef op 08-04-2023

Aan Lokaal Hart. Het probleem is dat stikstof geen probleem is!! Alleen in Nederland hebben een paar natuurmaloten deze farce een vorm gegeven om de gehele maatschappij te ontwrichten en naar hun hand te zetten zonder wetenschappelijke onderbouwing. En u kraakt een boek af wat de werkelijkheid goed weergeeft, alleen het past niet in uw straatje! Heel veel van die zogenaamde natuurgebieden zijn al overbevolkt, kijk naar de Oostvaardersplassen en ook hier langs de Regge, het aantal ganzen neemt zienderogen toe, en die scheiten niet ???? We zijn in dit landje met te veel, zowel mens als dier, en vooral die laatste durft niemand te benoemen.

Han schreef op 10-04-2023

Grote spelers trekken zich terug, uitdagers slaan toe of staan te springen (bron AD). Het is maar welke draai je er aan geeft. Agressor Amerika heeft verloren, Macron heeft al gezegd dat Europese landen niet afhankelijk moet zijn van Amerika na zijn bezoek aan China. En Ursula mocht zich voegen bij de rest van de toeristen op de luchthaven van China. Vernederd tot op het bot. Het is gedaan met Amerika en slaaf Europa. De multipolaire wereldorde is een feit. https://www.ad.nl/buitenland/de-opmars-van-china-en-de-veranderende-rol-van-poetin-zorgen-voor-wankelende-wereldorde~a2211b1d/

Jos schreef op 10-04-2023

Oud nieuws Han.. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2198311-china-is-klaar-voor-zijn-rol-als-wereldmacht

Han schreef op 10-04-2023

Als zelf de oud directeur van de NOS van zich laat horen. Ik ben nog niet zo gek. https://www.blckbx.tv/tech-media/oud-nos-directeur-bauke-geersing-grillt-npo-media-en-kabinet

Han schreef op 10-04-2023

Jos, inderdaad oud nieuws, maar het moment is daar. Amerika stort momenteel in elkaar. Olie wordt niet meer betaald in dollars. De inflatie zal schrikbarend toenemen. De staatsschuld van Amerika is zo groot dat het aan het infuus van China komt te liggen. Let op mijn woorden. En de EU, tja die blijven zielig achter. Allemaal de schuld van die linkse deugers.

Han schreef op 11-04-2023

Sommige onderzoeken passen niet in het klimaat narratief (lees onzin). Voor de linkse deugers komt dat niet uit, dus ze geven er maar geen aandacht aan, of censureren het. https://opiniez.com/2023/04/10/antarctica-warmt-niet-op-al-zeventig-jaar-niet/ferdinand-meeus/

Han schreef op 11-04-2023

Kijk, steeds meer media bronnen durven zich openlijk te uiten. Ga het debat aan in plaats van je zin doordrammen. https://fd.nl/samenleving/1472735/verduurzaming-is-te-veel-een-feestje-voor-ambtenaren-en-consultants-hkd3aarDqdat

Jos schreef op 11-04-2023

Ferdinand meeuws is wel heel bijzonder haha. https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/copy-paste-klimaatontkenners-zakken-op-sociale-media-door-het-ijs

Han schreef op 13-04-2023

Jos zijn brein is zo oppervlakkig dat hij domweg niet snapt waar het artikel over gaat. Nee, laten we direct de persoon schofferen ipv zich te verdiepen in het artikel en waarnaar gerefereerd wordt. 13 jaar geleden wist men te vertellen dat 2020 geen ijs meer zou liggen op de noordpool. Nou, volgens mij is het nog een grote ijsplaat. Uiteraard hoor je de media en types zoals Jos daar niet over. Zo dom zijn ze dus en kenmerkend voor Trollen.

Jos schreef op 13-04-2023

Antarctica of noordpool zijn niet hetzelfde Hanymoesie. Artikel gaat over Antarctica en jij hebt het over noordpool pffff...

Han schreef op 14-04-2023

Jos, blabla, op beide polen gaat het voortreffelijk, beide Polen worden benoemd. En verder in het nieuws. Honderden miljoenen tot wellicht zelfs meerdere miljarden euro's aan Nederlands pensioengeld weg. Goed gedaan Rosenmöller en APB. Maar wel een lekker warm deuggevoel. Dat mag ook wat KOSTEN. De linkse treurnis van tegenwoordig.

Lokaal Hart schreef op 14-04-2023

@Han: weet niet welke onzin je nu weer gelezen/gevonden hebt. Het gaat helemaal niet goed met de polen: “Rond 2050 zal het Noordpoolgebied in de zomer vrijwel geheel ijsvrij zijn. Er zal minder sneeuw vallen en het zal meer regenen. Zee-ijs afhankelijke soorten als de narwal en ijsbeer zullen hier veel minder voorkomen dan nu. De zeespiegel zal wereldwijd al met ongeveer 30 cm zijn gestegen.” En over Antartica: Sinds het begin van de satellietmetingen in de jaren 70 heeft er nooit zo weinig zee-ijs rond Antarctica gelegen als nu.

Lokaal Hart schreef op 14-04-2023

Even terug naar het onderwerp al dan geen regie nemen op wind. Ik hoop dat de gemeenteraad zowel de regie neemt als zoekgebieden gaat aanwijzen. Dan heb je gewoon meer grip op de zaak. En ik denk dat windmolens in Hellendoorn niet te vermijden zijn. In de afgelopen jaren dachten veel mensen dat de uitspraak van de Raad van State inzake het windpark Delfzijl zou betekenen dat normen drastisch aangepast zouden worden. Dat blijkt dus niet zo te zijn. De provincie/gemeente moest alleen de gebruikte normen beter onderbouwen. Dat is nu gebeurd en de Raad van State heeft de bouw in Delfzijl goedgekeurd, hetzelfde geldt voor een windpark in Brabant, zie: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@136774/windparken-regionale-normen/#:~:text=Bij%20Delfzijl%20mag%20een%20nieuw,vandaag%20(12%20april%202023).

Lokaal Hart schreef op 14-04-2023

Nog wat meer informatie vind je op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/raad-van-state-laat-omstreden-windparken-toch-doorgaan

Han schreef op 17-04-2023

Lokaal hart, zelfs de grachtengordel wordt wakker. Dus zit geen onzin te verkondigen. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/16/klimaat-is-religie-geworden-a4162215

Han schreef op 17-04-2023

Nogmaals lokaal hart. Kom er maar in. Ik zal niet wijken voor links gedram en linkse deugers. https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/windmolens-jagen-vogels-weg-uit-hun-habitat-de-vraag-blijft-is-er-op-die-andere-plek-voldoende-voedsel-of-rust-aanwezig~b5cede05a/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

Han schreef op 18-04-2023

Nederland zegt dit, omdat Amerika wil dat Nederland dit zegt. Nederland is het schoothondje van Amerika, net als Ursula von Leyen. Frankrijk en Duitsland gaan zich iets anders opstellen richting Amerika. Gelukkig maar. https://www.telegraaf.nl/nieuws/480313805/china-wil-dat-nederland-ophoudt-over-chinese-dreiging

Han schreef op 18-04-2023

Hendrik, goed idee he om Italiaans afval te gaan importeren en te verbranden. De linkse deugers op zijn best zal ik maar zeggen https://www.ad.nl/economie/italiaans-huisvuil-vervuilt-amsterdamse-lucht~a844a6bd/

Wat ben ik toch een tut! schreef op 19-04-2023

@Han, heb je de Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt al gezien? Zeer verbijsterend... https://youtu.be/yugN2EcCXLs

Jos schreef op 19-04-2023

Tubantia 19 april Voor 2030 komen er geen hoge windturbines in de gemeente Hellendoorn. Tenminste niet als het aan een nipte raadsmeerderheid van CDA en Lokaal Hellendoorn ligt. Zij honoreren daarmee een heldere uitspraak van de eigen bevolking. „Afspraak is afspraak!” Zwolle’ aan zet Door de opstelling van deze partijen krijgt het voorstel van het college om voor 1 juli zoekgebieden aan te wijzen geen meerderheid in de raad. Dat betekent dat de provincie na deze datum aan het stuur zit zodra een aanvraag voor het plaatsen van windturbines in Hellendoorn wordt ingediend. Ook dat deze hele gemeente dan formeel zoekgebied is.

Jaap schreef op 19-04-2023

Tsja Han, wetenschappelijk gezien is onze CO2 uitstoot gewoon een probleem. Dat jij een ideologische mening hebt om dat te ontkennen... ach het is wel schattig maar echt nuttig is het verder niet. Het is heel simpel : 1. We weten al ruim 100 jaar dat CO2 een verwarmend effect heeft; 2. We stoten massaal CO2 uit; 3. We zien de temperaturen stijgen; 4. daardoor is er klimaatverandering, stijgt de zeespiegel en zien we daardoor nadelige consequenties... We zijn immers een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, zeespiegelstijging en daardoor verzilting is niet in ons voordeel. We zien de laatste jaren ook toenemend grotere perioden van droogte, ook niet in ons voordeel.... Tsja Han dan kan je wel je kop in het steeds droger en zouter wordende zand steken en met allerlei bijzaken aan komen zetten. De kern van de zaak is dat we een probleem hebben en jij het wel ideologisch kan ontkennen, maar daarmee is het probleem niet weg.

Hendrik schreef op 20-04-2023

Tsja Jaap, we worden in Nederland genaaid door pseudowetenschappers, lees ook jij het boek "De Stikstoffuik" daar wordt je wijzer van ! Sinds 1990 is er in Nederland geen achteruitgang in de natuur, dat de natuur omvallen staat is een grove leugen !

Han schreef op 20-04-2023

Tjsa Jaap. Dat jij zo zuur bent is niet mijn probleem. Het probleem is deugend links en de oorloghitsers van de linkse partijen. Vast wel iets over gehoord. Duitsland stapt af van kerncentrales en gaat terug naar bruinkool. Linkse globalisten, en jij bent er één van, die zijn het probleem. Alles gaat naar de kloten door jullie gezeur. Maar wees gerust, de linkse grachtengordel raakt het ook in de portemonnee, dus het tij keert. https://www.ad.nl/buitenland/duitsland-worstelt-met-naweeen-hoge-stroomprijzen-ook-nederland-moet-oppassen~ab92bc20/

Han schreef op 20-04-2023

Jos, gezien LH met alle winden mee waait, houdt dit niet lang stand. Ik stel voor om te kijken in welke wijken van nijverdal de meeste mensen op linkse partijen stemmen en daar een windmolen gaan plaatsen. En zijn ze tegen, dan direct de gas en stroom afsluiten. Is beter voor het klimaat heb ik wel eens gehoord. Sorry deugend links. Zielige verhalen ophangen/opdringen vraagt om een zielige reactie.

Han schreef op 20-04-2023

De VS en het VK stemmen tegen een onderzoek naar de Nord Stream-sabotage. Waarom zouden ze dat doen Jos? Ik was je nog vergeten hoor. Door de NOS wordt de schuld al in de schoenen van Oekraïne geschoven. Europa en Amerika zullen daarom boos zijn op Oekraïne. Het einde van de oorlog wordt op deze manier ingeruild. Oekraïne verliest haar steun. Oekraïne zal vallen en worden verdeeld over het oosten en het westen. Als ik het fout heb, zal ik nooit meer reageren op deze site.

Han schreef op 20-04-2023

Wat ik al voorspelde een aantal weken geleden. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10510493/faillissement-verenigde-staten-aanstaande-het-mag-niet-gebeuren

Jos schreef op 21-04-2023

https://www.hln.be/buitenland/deense-marine-fotografeerde-russische-schepen-in-buurt-van-nord-stream-voor-ontploffingen~a20a2de6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Jos schreef op 22-04-2023

Nu is de hele gemeente vanaf 1 juli een zoekgebied voor de provincie Overijssel. Zodra de eerste aanvraag binnenkomt om een turbine te plaatsen, mag niet Hellendoorn daarover beslissen, maar Zwolle. Met dank aan Lokaal Hellendoorn en het CDA, omdat dat ze dat beloofd hebben aan de bevolking. Ik ben benieuwd of die bevolking (wij dus) straks ook nog staat te juichen als de provincie in Daarle, Eelen en Rhaan of ergens in het buitengebied piketpaaltjes komt slaan. Dat ze dan niet roepen van: ‘hadden we toch maar.’

Han schreef op 22-04-2023

Betalen voor je CO2-uitstoot ging toch nooit gebeuren? Een CO2-budget was toch een complottheorie, verspreid door extreemrechtse figuren? De digitale ID waar die engnekken van D66 zo voorstander van zijn, zal hiervoor het middel zijn om het vast te leggen en te controleren. https://www.nu.nl/299809/video/hoe-jij-straks-gaat-betalen-voor-je-co2-uitstoot.html

Jos schreef op 23-04-2023

Oud nieuws Han. Terecht dat de vervuiler betaald. Straks betaal je in Hellendoorn ook per kg aan afval. En een toeslag voor CO2 is niet verkeerd. Vroeger was een plastic tasje gratis en hier betaal je nu ook gewoon voor.

Jos schreef op 23-04-2023

Een Deense patrouilleboot heeft klaarblijkelijk 112 foto’s gemaakt van Russische schepen die zich ophielden in de buurt van de pijpleidingen vóór de ontploffingen. Het Deense ministerie van Defensie bevestigde dit aan de Deense krant ‘Information’, Rusland ontkent.

Jos schreef op 28-04-2023

Han pymoesie, een Russisch kraanschip dat gespecialiseerd is in onderwateroperaties is enkele dagen voordat de Nord Stream-gaspijpleidingen werden opgeblazen in de buurt van het incident gespot. Het Deense leger heeft dat bevestigd aan de krant Dagbladet Information. Een patrouillevaartuig heeft volgens het leger op 22 september ten oosten van het Deense eiland Bornholm tientallen foto's gemaakt van de SS-750. Vier dagen later explodeerden de Nord Stream 1 en 2 die langs Bornholm lopen.

Han schreef op 29-04-2023

Jos gelooft alles wat de staatsmedia hem voorschotelt. Ook bij corona zat Jos weg te kwijlen bij de tv. Jammer Jos, de regering bepaalde wat jij te zien kreeg. Hier zijn ze nog niet klaar mee. Ik zal het nog eens zeggen, het wordt een interessant jaar. Wel een beetje opletten hé bij het lezen van het nieuws Richard. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/27/vragen-over-de-werkwijze-van-de-denktank-desinformatie-a4163237

Jos schreef op 30-04-2023

Zit te smullen van jouw wappie sites. De verhalen en foto’s van de Deense regering zegt genoeg wie schuldig is.

Han schreef op 30-04-2023

Kijk kijk, de linkse deugers komen meer en meer in het nauw. Elke leugen komt uit. https://stichtingagrifacts.nl/overheid-veroorzaakt-negatieve-trends-in-europese-rapportage-waterkwaliteit/

Han schreef op 30-04-2023

Wappies hadden en hebben gelijk Jos. Zelfs de staatsmedia bericht er nu over. Zit je nog steeds met oogkleppen op? Omtzigt stelt al Kamervragen, het houdt maar niet op. Je zult maar zo slecht zijn geweest Jos? De leugens van de overheid een beetje lopen te verkondigen en anderen voor wappie uitmaken. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/29/wetenschappers-laten-zich-voor-het-karretje-van-vws-spannen-a4163324

Jaap schreef op 01-05-2023

Welnee, de wappies hadden geen gelijk. Wappies logen over dat Corona niet ernstig was (helaas vele mensen op de intensive care). Wappies liegen nog steeds over vaccinaties waardoor meer mensen ziek worden en dood gaan. Nee wappies blijven leugenaars.

Uw reactie

Naam:
Bericht: