College stelt fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan voor

Datum: 15-03-2023

10.58 uur - Bij de rotonde aan de Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan in de Kruidenwijk in Nijverdal gebeuren veel ongelukken. De gemeente Hellendoorn zoekt al langere tijd naar een oplossing voor dit probleem. Dit blijkt niet eenvoudig. Na het grondig onderzoeken van diverse opties stelt het college aan de raad voor om te kiezen voor de meest veilige variant, die past binnen de financiële kaders.

Dat betekent de aanleg van een fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan, tussen de rotonde aan de G. van der Muelenweg-Koersendijk en de Jeruzalemweg. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 4 april in de raadsvergadering.
 
Het hoge aantal ongevallen bij de rotonde komt met name doordat fietsers voor automobilisten uit een onverwachte en ongebruikelijke richting komen. Ze passeren namelijk van beide richtingen aan dezelfde kant van de weg. De gemeente trof al eerder maatregelen zoals het plaatsen van borden, het aanbrengen van markering en het plaatsen van een knipperinstallatie. Dit gaf een positief effect, maar onvoldoende om de problemen op te lossen.
 
Varianten
De gemeente besprak het verkeersprobleem met twee verkeerskundig adviesbureaus, met omwonenden en diverse belangenorganisaties. Daar deelde ze ook een aantal oplossingsrichtingen mee, die kunnen bijdragen aan het oplossen van dit verkeersprobleem. Zoals een verlegde oversteek, fietstunnel(s), een fietspad aan de noordzijde of verkeerslichten. De aanleg van één of twee fietstunnels bleek de voorkeur van omwonenden te hebben en deze oplossing is ook het meest verkeersveilig. Helaas is de investering (ruim 10 miljoen euro) onevenredig groot.
 
Alle varianten zijn inmiddels grondig onderzocht. Daarbij is er gekeken naar verschillende criteria, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, beheer en onderhoud, inpassing in het landschap, kosten en maatschappelijk draagvlak. Om te bepalen welke variant de beste oplossing zou bieden, werd aan ieder criterium een wegingsfactor meegegeven.
 
Fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan
Wethouder Egbert Nijenbanning: ‘Elke variant heeft zijn voor- en nadelen. Dat maakt dat dit een dilemma voor ons is. Uiteindelijk willen we natuurlijk zo min mogelijk ongelukken. Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling wegen voor ons daarom het zwaarst als je kijkt naar de criteria. De meest veilige variant, binnen de financiële kaders, is dan een fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan, tussen de rotonde bij de Koersendijk en de Jeruzalemweg. Ik realiseer me dat dit niet de variant is die omwonenden en andere belanghebbenden het liefst zouden zien. Maar elk ongeluk is er één te veel, vandaar dat we de raad voorstellen om voor deze variant te gaan.’
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

JOS schreef op 15-03-2023

Lokaal Hellendoorn heeft geen voet bij stuk gehouden zoals ze wel vaak door propaganda; stemmen probeerde te winnen..een tunnel zou en moest er komen.

Pff schreef op 17-03-2023

8 ton steken ze weer in het gemeente huis maar een veilige tunnel voor de fietsers kan er niet af. Diep triest.

Uw reactie

Naam:
Bericht: